header-nieuwsbrief-2
Nummer 4 - maandag 5 december 2022
CamphusianumJunior

Van de rector

Daan
November was Maand van Respect in Gorinchem. De afsluitende avond van dit mooie initiatief van de gemeente Gorinchem werd georganiseerd op het Gymnasium Camphusianum. Ook leerlingen, oud-leerlingen en medewerkers van de school hebben geschitterd op het podium. Wat een welbespraaktheid. Wat een eruditie. Wat een trots. Respect is kwetsbaar en nooit af, dat is wel duidelijk geworden. Wat mij betreft streven wij na deze Maand van Respect naar de School van Respect.

De komende drie weken bruisen volop. Over twee weken begint de toetsweek. Daarna volgen als vanouds de kerstkermis en het kerstgala. En dan een welverdiende kerstvakantie.

Maar nu als eerst: krijgen we vandaag ook groots bezoek?

Calendarium t/m 9 januari

maandag 5 december Les t/m 5e uur. Daarna sinterklaasviering
dinsdag 6 december Huiswerkvrij, afsluiting ronde 1 van de masterclasses
woensdag 7 december Voorronde taalkundeolympiade
donderdag 8 december Geen lessen wegens samenwerkingsdag III
vrijdag 9 december Excursie Delft voor leerjaar 3
maandag 12 december Huiswerkvrij
dinsdag 13 december Huiswerkvrij, bovenbouw studieverlof vanaf het 6e uur
woensdag 14 december Huiswerkvrij, onderbouw studieverlof vanaf het 6e uur
woensdag 14 t/m woensdag 21 december Toetsweek bovenbouw
donderdag 15 t/m woensdag 21 december Toetsweek onderbouw
donderdag 22 december Les t/m 5e uur. Daarna kerstkermis (middag) en kerstgala (avond)
vrijdag 23 december Geen lessen vanwege personeelsdag II
maandag 26 december t/m vrijdag 4 januari Kerstvakantie
maandag 9 januari Januarinieuwsbrief

Personeelszaken

Mevrouw Vriesema, docent klassieke talen, gaat ons na de kerstvakantie verlaten. Zij doet dat met pijn in het hart, maar de reistijd naar het Camphusianum is inmiddels te lang geworden voor haar. Daarom kiest zij nu voor een baan dichter bij haar woonplaats Almere. Wij danken mevrouw Vriesema voor haar inzet en betrokkenheid en wensen haar een mooie voortzetting van haar carrière op haar nieuwe school.
Mevrouw De Been neemt klas 2A Latijn over. De andere lessen worden overgenomen door onze nieuwe collega, meneer Poortvliet. Deze classicus heeft jarenlange ervaring binnen het gymnasiale onderwijs. Daarmee bewaken wij het proces voor onze eindexamenleerlingen op weg naar hun eindexamen.

Ook meneer Van Horik, docent natuurkunde, heeft ons verteld het Camphusianum te verlaten. Helaas zijn het lesgeven én studeren op dit moment voor hem niet meer goed te combineren. We vinden het heel jammer dat hij ons verlaat, maar wie weet kruisen onze wegen elkaar nog eens. Voor nu ook grote dank aan meneer Van Horik. Wij wensen hem succes met het verloop en de afronding van zijn studie.
Via diverse kanalen zijn wij op zoek naar een vervanger voor de acht vrijgekomen lessen natuurkunde. Als u iemand kent die deze lessen goed en leuk kan geven, laat diegene dan contact met ons opnemen.

Onderhoudswerkzaamheden

In de kerstvakantie zullen er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden bij de toiletten, de lokalen 2.28, 2.29 en 2.30 (de lokalen voor Engels, drama en muziek). De werknemers moeten ook bij de wanden achter de kluisjes kunnen. Daarom een verzoek aan de leerlingen die een kluisje hebben in deze gang of tegenover lokaal 2.30:
Zorg dat je kluisje uiterlijk 13 december leeg is.

Alvast bedankt namens de conciërges!
verven

Onderwijs en organisatie

Samenwerkingsdag

De komende samenwerkingsdag van 8 december staat opnieuw in het teken van onderwijsvernieuwing in de onderbouw. De afgelopen tijd heeft de projectgroep gesproken met diverse leerlingen en ouders. Daarnaast spreken zij met de leerlingenraad regelmatig de plannen door en bekijken met hen of die aansluiten bij hun behoefte. Onlangs is er met ouders van leerlingen uit de onderbouw een klankbordavond geweest en ook daar zijn zinvolle inzichten uitgekomen. Met al deze informatie bouwen we de komende samenwerkingsdag weer verder aan de concretisering van de plannen voor een nieuwe jas voor de eerste klas van volgend schooljaar.

Toetsweek

Op woensdag 14 december begint de toetsweek voor de leerlingen uit de bovenbouw. Dit betekent dat zij dinsdag 13 december na het 5e lesuur studieverlof hebben. Voor de onderbouw begint de toetsweek op donderdag 15 december. Hun studieverlof start op woensdag 14 december na het 5e lesuur.
Alle leerjaren hebben hun laatste toetsen op woensdag 21 december. Donderdag 22 december is er les van het 1e t/m het 5e uur. Daarna volgen de kerstkermis en het kerstgala.

CamphusianumJunior

Op vrijdag 27 januari start ronde II van CamphusianumJunior. Voor het eerst hebben we maar liefst zes modules in de aanbieding voor geïnteresseerde leerlingen uit groep 7 en 8. Debatteren, scheikunde, natuurkunde, Russisch, robotica en natuurlijk klassieke taal & cultuur staan op het programma. Mocht je iemand in je omgeving kennen van wie je denkt dat hij of zij mee wil doen, geef het door! Inschrijven kan tot vrijdag 20 januari.

Eindexamen 2023

Vorige week ontving de school bericht van het Ministerie van Onderwijs. Als gevolg van een verlengde duur van het tweede tijdvak, komt de uitslag van het tweede tijdvak van het eindexamen pas op donderdag 6 juli. Dit heeft ook gevolgen voor de al eerder vastgestelde datum van de diploma-uitreiking op dinsdag 4 juli. Omdat wij waarde hechten aan een diploma-uitreiking voor alle geslaagden samen, verplaatsen we de diploma-uitreiking naar donderdagmiddag en -avond 6 juli. De locatie van de uitreiking volgt later.

Nieuws uit de mediatheek

Behalve uit het vaste boekenbudget van de mediatheek, schaffen we ook geregeld boeken aan vanuit de opbrengst van de ‘boetepot’. Dit keer kozen we voor jeugd- en adolescentenliteratuur, literatuur voor volwassen en Engelstalige jeugdboeken. Op de foto zijn de aanwinsten te zien.
foto mediatheek

Vooruitblik activiteiten

Kerstkermis

Op donderdag 22 december is het eindelijk weer tijd voor de kerstkermis! Vanaf de grote pauze zal de GDC zorgen voor leuke attracties, ludieke acties en heerlijke hapjes. Alle winst gaat naar Edukans. Dit jaar kan er alleen met speciale muntjes betaald worden. Deze muntjes kun je kopen in de pauzes in de dagen voorafgaand aan de kerstkermis. Let op: er kan alleen gepind worden! De kerstkermis is rond 14.15 uur afgelopen, zodat leerlingen zich klaar kunnen maken voor het kerstgala van die avond.

Kerstgala: Bal Masqué

De GGC en GDC organiseren op donderdagavond 22 december een gemaskerd bal in Venetiaanse carnavalsstijl. Op dit kertgala in mysterieuze sferen zwaaien de leerlingen en docenten 2022 uit. De avond begint om 20.30 en eindigt om 00.30.
De voorverkoop à € 5 start in de weken ervoor op vertoon van de leerlingpas. Aan de deur is de toegang die avond € 7,50. Er kan alleen met pin betaald worden. Een deel van de opbrengst van het feest komt ten goede aan Edukans.
thumbnail_image001

Schaken

Onlangs hebben we een mooie traditie op onze school nieuw leven ingeblazen: de schaakcompetitie. Al drie donderdagmiddagen komen meer dan twintig leerlingen gezellig bij elkaar in lokaal 1.33 om de strijd met elkaar aan te gaan. Iedere nieuwkomer begint met een rating van 1500. Elke schaker mag een andere schaker uitdagen voor een potje. Na het potje gaat de rating van de winnaar volgens een ratingformule omhoog en daalt de rating van de verliezer. De nieuwe rating wordt meteen in een Excelsheet ingevoerd, zodat een continu veranderende ranglijst op het digibord te zien is. In totaal zullen er zo’n acht schaakmiddagen verspreid over het jaar plaatsvinden. Aan het eind van het schooljaar volgen er prijzen voor de drie beste schakers van de school. Iedereen is welkom, instappen in de lopende competitie is mogelijk!
thumbnail_schaken kopiëren

Bericht van Joël, onze ambassadeur voor Edukans!

Hoi allemaal!
Ik ben Joël Vink uit 4C en ik mag in februari 2023 onze school vertegenwoordigen tijdens de Going Global van Edukans, een tiendaagse reis naar Oeganda. Samen met dertig andere scholieren komen we in actie voor beter onderwijs daar. Ik hoop veel te leren over de Oegandese cultuur en ik ga natuurlijk veel nieuwe mensen leren kennen. Om jullie op de hoogte te houden van mijn ervaringen zal ik tijdens de reis een blog schrijven. Je kunt Edukans onder andere steunen tijdens de kerstmarkt die donderdag 22 december gaat plaatsvinden. Zet die datum dus alvast in je agenda!
Joel

Voorleeswedstrijd klas 1

Nog een traditie die nieuw leven is ingeblazen na coronatijd, is die van de voorleeswedstrijd van
klas 1. De voorrondes vinden na de kerstvakantie plaats in de klas. Uit elke klas strijden twee of drie leerlingen tijdens de grote finale op 26 januari om de eer, een mooie prijs en natuurlijk om een plekje op ‘the wall of fame’ in lokaal 1.20.

Afsluiting masterclasses klas 1

Morgenmiddag vindt de afsluiting van de eerste ronde van de masterclasses plaats. De leerlingen laten dan zien wat ze in zeven weken tijd geleerd en gecreëerd hebben! Ronde 2 van de masterclasses start op 10 januari.

Voorronde taalkundeolympiade

Op woensdagmiddag 7 december komen de deelnemers aan de taalkundeolympiade bijeen. Tijdens de bijeenkomst buigen zij zich over de opgaven van de voorronde. De leerlingen krijgen hierbij hulp van oud-leerling Pjotr Vugts, die vorig jaar namens Nederland deelnam aan de internationale taalkundeolympiade op het Isle of Man. Rond de kerstvakantie horen de deelnemers wie door is naar de finale. Deze zal plaatsvinden op 28 januari op de Universiteit Leiden.
download

Terugblik activiteiten

Audities On Stage

Vorige week vonden de audities van On Stage plaats. Maar liefst veertig aanmeldingen stroomden afgelopen weken binnen bij de organisatie van deze talentenshow. En wát een talent loopt er op onze mooie school rond! Op de eerste auditiedag zagen we complete bands, ontroerend mooie zang, een grote groep dansende eersteklassers, zelfgeschreven nummers en zelfs opera. Voor de show van maximaal anderhalf uur (die 23 februari in Theater Peeriscoop te zien zal zijn – save the date!) zullen uiteindelijk een kleine twintig acts geselecteerd worden. We willen nu al iedereen bedanken die zo stoer is geweest om te auditeren, want we weten hoe spannend dat kan zijn en hoe kwetsbaar je je kunt voelen op het podium.

Excursie kunst leerjaar 5

Afgelopen donderdag vertrok een groep vrolijke leerlingen uit 5 en 6 die het vak Kunst Algemeen volgen. Als eerste op het programma stond het Kunstmuseum Den Haag. We bekeken meerdere schilderijen en de museumdocent vertelde interessante details. Zo heeft het Kunstmuseum een mooie collectie werk van Mondriaan hangen, die een groot deel van diens ontwikkeling van figuratief naar abstract laat zien. We stonden oog in oog met o.a. Victory Boogie Woogie (1942); typisch zo’n werk dat je al talloze malen (op papier) hebt gezien, maar dat pas echt doordringt als je er live voor staat. Daarmee is meteen het belang van zo’n dag kunst kijken aangestipt; je kunt nog zo naarstig studeren als leerling, nog zo kleurrijk vertellen als docent, maar pas bij het zien van die stille getuigen gaan kunst en cultuur echt leven.
Kleinschalig
Begeleiding leerling
Een lerende school