header-nieuwsbrief-2
Nummer 4 - vrijdag 3 november 2023

Van de rector

volgt

Calendarium t/m 12 december

Onderwijs en organisatie

Terugblik studiedag 23 oktober

Jazeker, ook schoolmedewerkers gaan naar school. We blijven ons ontwikkelen om de school een betere en fijnere leeromgeving te laten zijn voor alle leerlingen. Op 23 oktober was de tweede studiedag van dit jaar. Op het programma stonden een training over de nieuwe ICT-omgeving, een workshop over executieve vaardigheden en een intervisiebijeenkomst over de aanpak in de les om de doorstroom– en slagingspercentages te verhogen.

Nieuwe ICT-omgeving

In de herfstvakantie is de ICT-omgeving van het Camphusianum verplaatst naar de omgeving van Stichting OVO. Alle leerlingen en medewerkers hebben een nieuw e-mailadres. Voor leerlingen is dat leerlingnummer@mijncamphusianum.nl en voor medewerkers voorletterachternaam@stichtingovo.nl. E-mails die gestuurd worden naar een oud e-mailadres, worden automatisch doorgestuurd naar het nieuwe adres.
Alle leerlingen hebben op school een brief ontvangen met daarin de nieuwe login-gegevens.

Nieuw mailadres voor ziekmeldingen

Wilt u een ziekmelding of een bezoek aan bijvoorbeeld een arts of orthodontist doorgeven, dan kan dat vanaf nu via het nieuwe e-mailadres absentie.camphusianum@stichtingovo.nl.
Verlofaanvragen lopen via de leerlingcoördinator: asonneveld@stichtingovo.nl.

Schoolfotograaf

Op donderdag 9 november komt de schoolfotograaf langs. Die maakt pasfoto's van leerlingen en medewerkers die op 27 september afwezig waren. Daarnaast maakt de fotograaf op deze dag de officiële examenfoto van dit jaar.

Faalangstreductietraining

Voor de bovenbouwleerlingen is de faalangstreductietraining (frt) gestart. De training bestaat uit zes bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst na een aantal weken. De training bestaat uit drie belangrijke pijlers, namelijk het G-denken, ontspanning en zelfkennis/ bewustzijn. De faalangstreductietraining voor onderbouwleerlingen vinden plaats in het voorjaar. Om te bepalen welke leerlingen in aanmerking komen, gebruiken we onder andere de uitslag van de saqi-test. Deze test is vorige week in klas 2 afgenomen.

Vers van de pers: onthulling lustrumlogo

De oplettende leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) zagen het meteen toen ze de nieuwsbrief openden: we hebben een nieuwe lustrumlogo!
Vanmiddag is het lustrumlogo feestelijk onthuld. Dankzij Klasina Blankestijn uit klas 2A hebben we een prachtig logo om het 28e lustrum te vertegenwoordigen. Tijdens de workshop Lustrumlogo ontwerpen zijn zo’n vijftien leerlingen onder leiding van een grafisch ontwerper aan de slag gegaan met de opdracht om in lijn met de nieuwe huisstijl een logo te creëren. Een vakjury heeft daaruit drie ontwerpen geselecteerd die aan alle leerlingen ter stemming zijn voorgelegd. Het logo dat Klasina ontwierp, bleek favoriet en dus zal haar logo prijken op de nieuwe lustrumtrui. Gefeliciteerd, Klasina!

Vooruitblik activiteiten

Doemiddagen en CamphusianumJunior

Op woensdag 1 november hebben we de eerste groep met aanstormend gymnasiumtalent mogen ontvangen. Zo’n honderdveertig leerlingen uit groep 7 en 8 maakten kennis met de school en volgden proeflessen tijdens de eerste Doemiddag. Op 8 november volgt de tweede Doemiddag. Het aanmelden hiervoor kan via de website. De echte enthousiastelingen draaien inmiddels al mee in de lessenreeks CamphusianumJunior. Aanmelden voor de tweede ronde van CamphusianumJunior gaat ook via de website en kan t/m 7 januari.

Sinterklaasviering

De landelijke intocht van Sinterklaas en zijn Pieten is dit jaar in Gorinchem. De Goedheiligman is dus in de buurt en we weten daarom vrij zeker dat hij ook dit jaar onze school met een bezoek zal vereren. Wie wil helpen om Sinterklaas op ideeën te brengen, kan een briefje stoppen in de 'sinterklaasbox' die bij de balie van de conciërges staat.

Terugblik activiteiten

De Commissiemarkt

Midden in de activiteitenweek heeft de Commissiemarkt 2023-2024 plaatsgevonden. Alle commissies kregen de kans zich te presenteren aan de onderbouw door een voor een de klassen rond te gaan. Hierna mochten de leerlingen rondlopen over de vragenmarkt, die was opgezet in het auditorium, om vragen te stellen en zich in te schrijven bij de verschillende commissies. Met groot succes, want de inschrijvingen liepen soms wel op tot in de tientallen! De commissies zijn erg blij en enthousiast deze nieuwe gezichten te mogen verwelkomen.

Boekenclub

De eerste boekenclub van dit jaar heeft afgelopen donderdagmiddag plaatsgevonden. We hebben voor deze ene keer, op verzoek, een klassieker gelezen: Nooit meer slapen van W.F. Hermans. De volgende boekenclub staat gepland op 26 januari; we lezen dan Luister van Sascha Bronwasser. Alle bovenbouwleerlingen zijn van harte welkom. Een bijeenkomst van de boekenclub kan een zetje zijn om te lezen voor de literatuurlijst. We hopen op mond-tot-mondreclame en dus op een hoge opkomst.

Groepsscreenings

Tijdens de activiteitenweek zijn de jaarlijkse groepsscreenings afgenomen. De CBO-screening (leerjaar 1 en 3) is een capaciteitenonderzoek en inventariseert wat binnen een intelligentieprofiel de sterke kanten zijn en waar aandachtspunten liggen. De SAQI (leerjaar 2) geeft informatie over hoe een leerling de school ervaart. Deze vragenlijst inventariseert welbevinden, zelfvertrouwen en motivatie. De gezondheidsmonitor (leerjaar 2 en 4) is een landelijk onderzoek en wordt afgenomen door de GGD. Deze monitor onderzoekt de fysieke gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. Dit jaar vond de dyslexiescreening (leerjaar 1) niet plaats in groepsverband, maar op aanmelding. Informatie over de onderzoeken en over de terugkoppeling van de resultaten vinden ouders en leerlingen terug in de berichtgeving over de onderzoeken in SOM (voor de dyslexiescreening in de mail).

Eindpresentatie masterclasses leerjaar 1

Dinsdagmiddag in de activiteitenweek. Meer dan honderd eersteklassers zijn bijeen in het auditorium, muziek klinkt uit de boxen. Na zeven dinsdagmiddagen masterclasses gevolgd te hebben, laten zij elkaar vandaag zien wat ze geleerd hebben tijdens deze bijzondere dinsdagmiddagen, waarop ze een uitstapje maken buiten de 'gewone' lessen. Rugbyballen vliegen door de zaal. We worden meegenomen op een bijzondere reis door Azië. Er wordt verteld over eeuwenoude kaarten. Een zelfgemaakte, houten tafel voor op het leerlingbalkon wordt gepresenteerd. We krijgen meer inzicht in de wetten achter artificial intelligence. Basketballen én basketballers vliegen door de lucht in onze mooie gymzaal. We sluiten af met een spetterende streetdanceperformance. En… onder het genot van een afsluitend masterclassgebakje kijken we vast vooruit naar ronde 2!

House Cup leerjaar 1

De laatste dag van de activiteitenweek hebben de eersteklassers met verschillende opdrachten tegen elkaar gestreden voor punten voor de House Cup. Als eerste hebben ze een zo hoog mogelijke toren gebouwd met satéprikkers en winegums (die daarna lekker werden opgegeten). Ze hebben ook kleine spelletjes gedaan, bijvoorbeeld een papieren vliegtuigje zo ver mogelijk gooien en zo veel mogelijk Europese landen noemen met rood in hun vlag. De leerlingen hebben zelfs de regen getrotseerd voor een speurtocht in de buurt. De leerlingen hebben enthousiast meegedaan en het was een gezellige afsluiter van de activiteitenweek!

Zwemmen leerjaar 2

Op donderdag 26 oktober zijn de tweede klassen gaan zwemmen in het Caribabad. De leerlingen konden zich naar hartelust uitleven in het zwembad en de glijbaan. Om het feest compleet te maken, trakteerde school de leerlingen op een frietje, snack en drankje. De leerlingen hebben zich prima vermaakt.

Theaterworkshop leerjaar 2

De dag na het zwemmen kreeg leerjaar 2 een workshop Stage fighting door gastdocenten van de Jakop Ahlbom Company en het ISH dance collective. De leerlingen waren enthousiast en deden goed mee. Ze hebben stagefightingtechnieken geleerd. Tijdens de workshop maakten ze kennis met de inhoud en het maakproces van de voorstelling Knock-Out, die nu te zien is in het theater. Leerlingen leerden hoe ze hun lichaam konden inzetten als een mimespeler. In groepjes van vier gingen leerlingen aan de slag met het maken van korte ‘stage fighting scenes’. De scènes werden gepresenteerd en kort nabesproken. Er is veel gelachen en het was ontroerend om te zien hoe leerlingen in zo’n korte tijd iets bijzonders met elkaar konden maken. De gastdocenten vonden dat de leerlingen de stof snel begrepen en konden toepassen, ondanks de motorische uitdagingen van de diverse technieken. Daarnaast waren leerlingen goed in het bedenken van scènes met een grappig verhaal. De JAC staat altijd op nummer 1 bij leerlingen als het gaat om het kiezen van een theatergezelschap en dat bleek ook dit keer weer het geval.

Excursie Art & Design naar Breda leerjaar 3

De dinsdag na de herfstvakantie zijn zeven docenten met leerjaar 3 het centrum van Breda gaan verkennen. Ondanks de vertraging met de bussen en het weer dat tegenviel, was iedereen goed gestemd. In het kader van Art & Design hebben we met een enigszins aangepast programma drie geweldige rondleidingen mogen volgen. De Blind Walls Gallery Tour nam ons mee voor een stukje streetart in Breda, waarbij we leuke feiten te weten zijn gekomen. De rondleiders vertelden erg enthousiast en waren zeer te spreken over onze leerlingen. Andere rondleiders hebben de groepen meegenomen naar galerie Ecker en de Grote Kerk van Breda om de tentoonstelling Vrije Vogels te bekijken. Deze was samengesteld door BredaPhoto met werk van onder andere Tina Farifteh. Zij maakte de indrukwekkende expositie Uncaged. Zowel leerlingen als begeleiders hebben een inspiratievolle dag gehad waarbij creativiteit en plezier voorop stonden.

Excursie TU Delft leerjaar 3

Behalve naar Breda ging leerjaar 3 ook naar de TU Delft. De leerlingen namen deel aan verschillende workshops met als doel de leerlingen een beter beeld te geven van techniek. Bij alle workshops gingen ze actief aan de slag. De onderwerpen waren zeer divers: van bruggen bouwen tot legorobots laten rijden of een duurzaam huis ontwerpen. Tussen de workshops door was er een wandeling over het terrein van de TU. Vooral de grootte van het terrein vonden velen indrukwekkend.

Profielkeuze leerjaar 3 en studiekeuze leerjaar 4

Op de donderdag in de activiteitenweek maakte klas 3 een start met hun profielkeuze en klas 4 met hun studiekeuze. Het oude studie- en profielkeuzesysteem (DeDecaan.net) heeft plaatsgemaakt voor de StudiekeuzeApp van LyceoLOB. Hierin maken leerlingen opdrachten die de profielkeuze en studiekeuze ondersteunen. De mentoren begeleiden de leerlingen van klas 3 hierbij. De leerlingen van klas 4 maken de opdrachten zelfstandig.

Klassieke Olympiaden bovenbouw

Woensdag 25 oktober deden alle bovenbouwleerlingen mee aan de Klassieke Olympiade(n) voor Grieks en/of Latijn. Bij de voorronde van deze wedstrijd kregen de leerlingen een nooit eerder bestudeerde Latijnse of Griekse tekst voor hun neus waarover ze verschillende vragen moesten beantwoorden. Dapper sloegen de leerlingen zich door passages Plinius en Xenophon. Ze keken naar teksten op een manier de we normaal nooit gebruiken, maar wel smaakte naar meer. In de loop van december hopen we te horen welke leerlingen door mogen naar de landelijke voorrondes en de finales!

Excursie Amsterdam leerjaar 4

Vrijdag 27 oktober gingen we met klas 4 op Amsterdamexcursie en bezochten we twee hoogtepunten van onze hoofdstad. Het Rijksmuseum stond natuurlijk op het programma: daar gingen de leerlingen onder leiding van docenten van verschillende vakken langs een aantal van de beroemdste schilderijen en voorwerpen. Het andere hoofdonderdeel van de dag was het Paleis op de Dam, oorspronkelijk het Amsterdamse stadhuis. Daar kregen de leerlingen een rondleiding die draaide om alle Griekse en Romeinse verhalen en symbolen die in het paleis te vinden zijn, perfecte voorbeelden van hoe de oudheid ook in de zeventiende eeuw nog als inspiratiebron gebruikt werd.

Theatervoorstelling Ken je Klassiekers leerjaar 5

Donderdag 26 oktober kwamen drie acteurs van Theatergroep Aluin naar school. Zij speelden een voorstelling waarin ze in één uur acht Griekse tragedies behandelden. De vijfdeklassers kregen eerst een les waarin ze werden voorbereid op Grieks theater en de verschillende mythologische verhalen die aan de orde zouden komen. Daarna keken we in de collegezaal naar het toneelstuk. Griekse tragedies zijn natuurlijk vrij ernstig, maar er kon gelukkig ook nog veel gelachen worden tussendoor. Voor alle leerlingen was het een leerzame en leuke kennismaking met dit gymnasiale onderwerp, zeker voor diegenen die volgend jaar een toneelstuk moeten lezen als examenonderwerp!