U bevindt zich op:   Home  »  Groep 7 en 8  »  CamphusianumJunior

CamphusianumJunior


CamphusianumJunior

[de link naar het inschrijfformulier staat onderaan deze pagina. Lees eerst goed de informatie door]

Al jaren verzorgt het Gymnasium Camphusianum in de maanden maart tot en met juni een Plusklas voor leerlingen uit groep 8. De laatste jaren zijn er steeds meer aanvragen voor plusvoorzieningen voor leerlingen uit groep 7 en 8 (en zelfs uit groep 6). Dit liep uit op gedurende de hele week kleine groepjes in de school wat weer onrust veroorzaakte. Om aan de groeiende vraag te voldoen en om rust in de school te creëren, starten we met een nieuw project:

CamphusianumJunior

CamphusianumJunior verzorgt verschillende cursussen op het Camphusianum die in modulevorm aan basisschoolleerlingen worden aangeboden. Heb jij behoefte aan wat extra’s, zit je in groep 7 of 8 en heb je een VWO+-advies? Dan is het CamphusianumJunior wat voor jou. Het komende schooljaar worden de volgende modules aangeboden:

1. retorica - retorica (van het Griekse woord ῥήτωρ, rhêtôr, spreker, leraar) is de uit de klassieken voortgekomen oudste westerse teksttheorie. De term staat voor welsprekendheid, maar in uitgebreide zin slaat het op effectief spreken en schrijven en de kunst van het overtuigen. Leerlingen zullen ook een debat gaan leren voeren. Je mening verkondigen, argumenteren maar ook luisteren.

2. Sterrenkunde/Natuurkunde - Hoeveel planeten zijn er? Hoeveel sterren? Zijn er meerdere zonnestelsels? Zijn er zwarte gaten en wat zijn ze? Allemaal vragen die je bij dit blok  over sterrenkunde gaat ontdekken. Daarnaast krijg je ook nog wat natuurkunde met bijbehorende proefjes.

Elke module duurt 8 weken. Eén keer per week kom je onder schooltijd naar het Camphusianum om een les te volgen. Aan het einde van de module geef je een presentatie van wat je hebt gedaan en geleerd. Je ouders en juf of meester mogen dan naar je komen kijken en luisteren.

Als er teveel aanmeldingen zijn, zal er door de rector worden geloot. Als je uitgeloot bent, krijg je, als dat mogelijk is, een plaats in een andere module aangeboden.

Deelname aan het CamphusianumJunior staat los van de aanmeldingsprocedure voor nieuwe leerlingen.

Meedoen aan een module kost €50,-. Heb je je ingeschreven en ben je geplaatst, dan volgt aan het begin van de module per e-mail een rekening naar je ouders. Let op: Deelname kan alleen met toestemming van je basisschool omdat de lessen onder schooltijd worden gegeven. We gaan ervan uit dat je die toestemming vooraf hebt gevraagd. Je leerkracht krijgt na aanmelding (dus voor definitieve plaatsing) een e-mail van ons over je aanmelding voor het CamphusianumJunior.

De lessen zijn op: vrijdagochtend van 9.00 uur tot 10.30 uur

Periode 1: 30 november, 7 dec, 14 dec, 11 jan, 18 jan, 25 jan, 1 feb, 8 feb

Periode 2: start onder voorbehoud in maart

Wil jij, of je leerkracht, meer weten? Stuur dan een e-mail naar mevrouw M. van Amersfoort:

m.vanamersfoort@camphusianum.nl


Naar het inschrijfformulier.