U bevindt zich op:   Home  »  Onderwijs  »  Begaafdheidsprofielschool

Begaafdheidsprofielschool (BPS)


    Wij vormen gezamenlijk de commissie BPS. [v.l.n.r.]:
    mevr. Van Amersfoort, dhr. Van Leeuwen, mevr. Van Duffelen, mevr. Van den Hil, mevr. Kleyn,
    dhr. Osseforth.

Sinds 19 maart jl. is het Gymnasium Camphusianum, het zelfstandig gymnasium voor Gorinchem en de wijde omgeving, officieel Begaafdheidsprofielschool (BPS). Na een periode van drie jaren van voorbereiding en visitatie mag de school het keurmerk BPS dragen, een mooi cadeau voor het Gymnasium dat dit schooljaar 130 jaar bestaat.

In 2011 sloot het Camphusianum zich aan bij de landelijke vereniging BPS, een netwerk van inmiddels 24 scholen met expertise op het gebied van begeleiding van de meer- en hoogbegaafde leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. Sinds kort kunnen ook basisscholen deel uitmaken van dit netwerk (www.begaafdheidsprofielscholen.nl).

De filosofie van het Camphusianum is gebaseerd op ruimte voor het individuele talent van de leerling, op welk gebied dan ook en ingebed in het moderne, gymnasiale onderwijs, klassiek en digitaal, actueel en traditioneel. Alle leerlingen uit klas 1 en 2 volgen het Studium Generale, een verrijkingsprogramma met o.a. Cambridge Engels, film, debatteren, legorobotica en Chinees. Daarnaast komen meer- en hoogbegaafde kinderen in aanmerking voor het zgn. Verbredingstraject in leerjaar 1. In de leerjaren 2 en 3 kunnen begaafde kinderen strippenkaarthouder worden: tijdens gewone lessen werken zij aan speciale projecten als Escher tekenen, een roman schrijven en het ontwerpen van een radio.

In de bovenbouw doen getalenteerde leerlingen veelvuldig mee met wedstrijden en olympiades. Daarnaast participeert het Camphusianum in twee projecten: het U-talentprogramma voor b├Ętaleerlingen i.s.m. de Universiteit Utrecht en het Honoursprogramma van de 40 zelfstandige gymnasia i.s.m. de Nederlandse Universiteiten.

In de afgelopen jaren is de samenwerking met basisscholen in Gorinchem en de regio sterk gegroeid. Zo kent het Camphusianum het PO-VO-project, waarbij bovenbouwers van het Gymnasium lesgeven aan leerlingen op de basisscholen. Daarnaast wordt in de periode april-juni op dinsdagmiddag de PLUSklas georganiseerd, een lessenreeks voor leerlingen uit groep 8 met een VWO-advies die zijn aangemeld op het Gymnasium.

Op za 24 mei a.s. wordt er een Kinderconferentie georganiseerd op het Gymnasium Camphusianum, bedoeld voor (hoog)begaafde leerlingen in de leeftijd van 9 t/m 14 jaar en hun ouders. Het programma bestaat uit workshops en lezingen over hoogbegaafdheid. Ook is er een informatiemarkt met spelletjes, magazines, boeken ect. over dit onderwerp. Aanmelding via http://www.begaafdincontact.nl/kinderconferentie.html.