U bevindt zich op:   Home  »  Onderwijs  »  Begaafdheidsprofielschool  »  U-Talent - Informatie

U-Talent - Informatie


Combinatie U-Talent programma Utrecht en schoolprogramma op het Camphusianum

Sinds schooljaar 2014-2015 is er de mogelijkheid voor 6-8 goede bèta- leerlingen uit klas 5, om deel te nemen aan een extra verbredend en verdiepend bèta-traject. Dit programma wordt aangeboden in combinatie met de Universiteit Utrecht en zal bestaan uit een zgn. campusprogramma op de universiteit en een schoolprogramma. Het programma loopt tot en met de tweede periode in klas 6.

Voor het campusprogramma zullen de leerlingen elke 4-5 weken twee dagen naar de universiteit in Utrecht gaan. Daar werken ze aan extra projecten op het gebied van wiskunde, scheikunde, natuurkunde en biologie, waarvoor de voor- en nabereiding echter op school plaats vindt. Ook zullen ze op de universiteit hun profielwerkstuk maken.

Naast het campusprogramma zullen deze leerlingen op het Camphusianum een schoolprogramma volgen. Dit schoolprogramma zal waarschijnlijk gaan bestaan uit verplichte modules van de bètavakken èn de leerlingen kunnen een keuze maken uit verschillende lezingen, excursies en projecten. De gewone lesstof van de bètavakken zullen zij sneller doorlopen.

Schoolprogramma

Naast de 6-8 leerlingen, die deel gaan nemen aan het campusprogramma in Utrecht is er ook de mogelijkheid voor een aantal leerlingen om uitsluitend aan het schoolprogramma deel te nemen. Ook voor deze leerlingen zal gelden , dat zij de lesstof in minder klassikale uren zullen verwerken. Zij nemen dan net als de leerlingen van het U-Talent-programma deel aan extra verdiepende modules, lezingen en excursies.
Samen met de U-Talentleerlingen vormen zij dan de U-Talent community binnen onze school.


Hierna de PTA’s betreffende de schoolprogramma’s U-talent van de jaarklassen 2017 (huidige klas 6) en 2018 (huidige klas 5).

JK 2017 PTA U-Talent Academie - schoolprogramma 2016-2017

JK 2018 PTA U-Talent Academie - schoolprogramma 2016-2017