U bevindt zich op:   Home  »  Organisatie  »  Medezeggenschap  »  Samenstelling MR 2017-2018

Samenstelling MR


Samenstelling MR in cursusjaar 2017 – 2018:

Ouders: 

  • mw. I. Schipper 06-11042595
  • mw. I. Bastmeijer
  • dhr. J. Lutmer

Personeel:

  • dhr. D. van Bree (voorzitter) 0347-785378
  • dhr. B.C.H. van de Laar (secretaris) 030-7850865
  • dhr. H.F.G. Hurkmans 0651-172446 
  • mw. L. Veldhuizen
  • dhr. R. Kroon

Leerlingen:

  • Noah van Noordennen 06-40245057
  • Georgios Tsimarakis 06-21472670

* tevens lid van de GMR (op dit moment niet van toepassing). 

Dhr. S. Kusters zit in de GMR als vertegenwoordiger van de ouders en de heren W. van Ruiswijk en J. van Diggelen in de GMR als vertegenwoordiger van het personeel. 

Aanwezig namens de schoolleiding:
Dhr. J.C. Ruitenbeek (rector)

Het secretariaat van de MR is te bereiken via het schooladres:
Vroedschapstraat 11 4204 AJ Gorinchem T : 0183 – 622388 E-mail:
b.vandelaar@camphusianum.nl

De oudergeleding van de MR is via E-mail bereikbaar op: MR-oudergeleding@camphusianum.nl