U bevindt zich op:   Home  »  Organisatie  »  Ouders  »  Oudervereniging Gymnasium Camphusianum (OGC)

Oudervereniging Gymnasium Camphusianum (OGC)


    V.l.n.r.: Ad Thiesbrummel, Shireen Madjid, Clarinda Kramer, Edwin Loeff, Odri Lock, Geert Mesland,
    Thamar Boogert, Stefan Kusters, Marian den Haak. [Niet op de foto: Dimitry Tsimarakis]


De Oudervereniging Gymnasium Camphusianum (OGC) is in 1990 opgericht, als voortzetting van de ouderraad. Het bestuur van de OGC bestaat uit minimaal vijf leden. Bij de samenstelling ervan wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders per regio en leerjaar. Het bestuur van de OGC is een aanspreekpunt voor de ouders* en behartigt hun belangen en die van de leerlingen in de school. Daarnaast is het bestuur gesprekspartner voor de schoolleiding. De Oudervereniging wil hiermee een van haar doelstellingen verwezenlijken, namelijk: een actieve bijdrage leveren aan een goed schoolklimaat in een prettige en veilige schoolorganisatie.

* ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordigers

Bestuurssamenstelling OGC [update volgt spoedig]

 • Dhr. E.W.B. Loeff (Edwin) voorzitter
  T: (0345) 58 22 14
 • Dhr. G. Mesland penningmeester
   
 • Dhr. S. Kusters (Stefan) Lid
  T: (0183) 66 52 14
 • Mw. M den Haak
   
 • Mw. C Kramer
   
 • Mw. S. Magjid
   
 • Mw. T Boogert
   
 • Dhr. T. Thiesbrummel
   
 • Dhr. D. Tsimarakis
   
 • Mw. O.Lock