U bevindt zich op:   Home  »  Organisatie  »  Medezeggenschap  »  Samenstelling MR 2020-2021

Samenstelling MR


Samenstelling MR in cursusjaar 2020 – 2021:

Ouders: 

  • mw. I. Bastmeijer (voorzitter)
  • mw. J. Bosch 
  • mw. C. van Gils

Personeel:

  • dhr. R. Baelde Jansen  
  • mw. L. Veldhuizen
  • dhr. R. Kroon*
  • mw. A. Parel (secretaris)
  • dhr. R. van Oss 

Leerlingen:

  • Lucas Heule 
  • Luca Hellings

Aanwezig namens de schoolleiding:
Dhr. D. van Bree (rector)

* tevens lid van de GMR. 

In de GMR zijn op dit moment twee vacatures m.b.t. de vertegenwoordiging van de ouders; de heren J. van Diggelen en R. Kroon vertegenwoordigen in de GMR het personeel. 


Het secretariaat van de MR is te bereiken via het schooladres:
Vroedschapstraat 11 4204 AJ Gorinchem T : 0183 – 622388 E-mail:
a.parel@camphusianum.nl

De oudergeleding van de MR is via E-mail bereikbaar op: MR-oudergeleding@camphusianum.nl