Gymnasiumonderwijs meer dan alleen maar een VWO-school

Het Gymnasium Camphusianum is een zogenaamd categoraal gymnasium. Dit betekent dat we alleen gymnasiumonderwijs aanbieden. Voor ons is gymnasiumonderwijs meer dan alleen maar een VWO-school met Latijn en Grieks erbij. Op het Camphusianum leer je voor het leven. Hiervoor leiden we onze leerlingen op tot zelfstandige wereldburgers.

Jongemensen met een geheel eigen kijk op de samenleving en de wereld. Gymnasiasten denken niet in hokjes. Al in de eerste leer je de samenhang tussen de vakken onderling te zien, je leert wat de relatie is tussen wat je leert en de maatschappij en je leert daar een genuanceerde menig over te geven.

Kleinschalig

Kleinschalig

Het Camphusianum is een kleine middelbare school met ongeveer 650 leerlingen en 70 medewerkers. Onze leerlingen komen uit een groot verspreidingsgebied rond Gorinchem. Veel van onze leerlingen komen als enige van hun basisschool naar het gymnasium. Door de kleinschaligheid leer je op het Camphusianum al heel snel andere kinderen kennen, zowel in je eigen klas als daarbuiten. Op onze school kent iedereen elkaar. Leerlingen voelen zich snel thuis bij ons en voelen zich veilig.

De leerling in beeld

Wij vinden het belangrijk dat we onze leerlingen in beeld hebben. We willen weten hoe het met ze gaat. Zitten ze lekker in hun vel? Zijn de schoolprestaties naar tevredenheid? Aan het begin van het schooljaar roosteren we tijd in zodat alle leerlingen al snel een startgesprek met hun mentor hebben gehad. Gedurende het schooljaar overleggen mentor en docenten regelmatig met elkaar over het wel en wee van onze leerlingen. We merken dat het fijn is dat we een kleine school zijn. Met zijn allen zorgen we voor een prettig leerklimaat.

De leerling in beeld
Jezelf zijn

Jezelf zijn

Op het Camphusianum mag je je zelf zijn. Als openbare school staan we open voor mensen van elke geloofsovertuiging, afkomst en seksuele geaardheid. Onze leerlingen en docenten vormen een prachtig geheel van individuen, ieder met zijn eigen unieke en bijzondere eigenschappen. Op het Camphusianum koesteren we onze verschillen. Want wij geloven dat juist verschillen onze samenleving zo mooi maken.

Een brede ontwikkeling

Bij leren voor het leven hoort dat je niet alleen lesstof leert waarover je examen gaat doen. Op het Camphusianum gaan we de breedte en de diepte in. Je leert onderzoeken, kritische vragen te stellen en zelfstandig informatie te verzamelen en verwerken. Een Camphusiaan heeft een brede interesse, blijft zichzelf dingen afvragen en is betrokken bij de maatschappij.

Een brede ontwikkeling
‘Wij’ zijn het Camphusianum

‘Wij’ zijn het Camphusianum

Een van de dingen waar we als school heel trots op zijn is de hoge mate van betrokkenheid van onze leerlingen bij hun school. Onze leerlingen geven om hun school. We nodigen bij sollicitatiegesprekken ook altijd een leerling uit, omdat we weten dat onze leerlingen heel goed mee kunnen beslissen wie er op onze school past. We zien veel van onze oud-leerlingen terug als docent.
Ook zijn er diverse commissies waar leerlingen veel tijd en energie in steken om onze school en de wereld nog mooier te maken. Een paar voorbeelden: De Goede Doelen Commissie zamelt geld in voor EduKans. De Gorinchemse Gymnasiasten Club organiseert toffe feesten. De mensen van de Spartacus schrijven de schoolkrant. Leerlingen uit de bovenbouw verzorgen de lessen voor CamphusianumJunior.

Een lerende school

Nooit uitgeleerd zijn, dat is ook wat wij als school willen. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen in onderwijsland volgen wij op de voet. De wereld om ons heen verandert continu, daar willen wij op inspelen. Wij leiden immers leerlingen nú op voor beroepen die nu nog niet bestaan.
Momenteel zijn we druk bezig met ‘de eerste klas in een nieuwe jas’. We vroegen ons af wat het plezier op school van leerlingen en docenten kon versterken. Dit leidde tot een aantal ideeën waarvan we sommige al in de praktijk brengen. Vanaf het schooljaar 2022-2023 hebben we nog maar twee in plaats van drie toetsweken. We hopen dat hierdoor de toetsdruk en -stress afnemen. Ook zijn we in de eerste begonnen met de ‘Masterclasses’. Dit is een keuzeprogramma voor de eersteklassers. Op dinsdagmiddag krijgen ze les van een van onze docenten over een onderwerp dat niet in de normale lessen zit.

Een lerende school
Een groene school

Een groene school

Het EcoTeam is een grote groep enthousiaste leerlingen en collega’s die van het Camphusianum een duurzame school willen maken. Dankzij het EcoTeam gaan we steeds beter afval scheiden en minder papier gebruiken. Het EcoTeam organiseert jaarlijks de ‘Warme Truiendag’. We zetten dan de thermostaat een graadje lager om ons energieverbruik te matigen. Ook denkt het EcoTeam na over de vergroening van ons schoolplein en de schoolomgeving.

ICT

Mobiele telefoons, tablets en computers zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Veel in onze omgeving is gedigitaliseerd. Ook in het onderwijs zien we dat ICT een welkome ondersteuning in en rond de lessen vormt. We hebben een moderne mediatheek en de docenten kunnen beschikken over tablets voor om in de les te gebruiken. Wij zijn er ons echter ook van bewust dat mobiele telefoons een enorme afleiding tijdens de les en het leren kunnen zijn. En ook zien we dat social media vaak leuk is, maar ook gevaren met zich meebrengt. Wij proberen met onze leerlingen hier de balans in te vinden.

ICT