CamphusianumJunior

Alvast meedraaien op het gymnasium?!

Wat is CamphusianumJunior?

CamphusianumJunior is een programma voor gemotiveerde leerlingen uit groep 7 en 8 die een VWO-advies hebben (of zullen krijgen) en die toe zijn aan een extra uitdaging. De leerlingen zullen zich wekelijks verdiepen in een specifiek onderwerp. Dit in tegenstelling tot onze doemiddag en -ochtend waar zij soms maar één lesje per onderwerp kregen. Zij krijgen nu hoorcolleges maar gaan ook actief met het onderwerp aan de slag of doen onderzoek.

Leerlingen zijn gemotiveerd om extra uitgedaagd te worden en vinden het leuk om anderhalf uur per week op het Gymnasium Camphusianum les te krijgen. Er wordt van de leerlingen het volgende gevraagd: zelfstandigheid, goed kunnen samenwerken, een brede interesse en vooral een grote mate van nieuwsgierigheid naar nieuwe kennis.

Welke modules zijn er?

Welke modules zijn er?

Een module bevat 8 lessen. Ronde II start vrijdag 26 januari. De  modules waar uit gekozen kan worden zijn: Robotica, Russisch, Klassieke taal & cultuur, Wis- & Natuurkunde, Scheikunde en Debatteren.  Onder algemene informatie, staat een omschrijving van elk van de modules.

Robotica en Scheikunde kunnen niet samen gekozen worden. I.v.m. het beperkte aantal plaatsen is de kans namelijk groot dat er dan bij beide modules geen plek is.

Aanmelden

Ouders/ verzorgers geven hun kind op via het formulier op deze pagina. De basisscholen dienen door ouders/ verzorgers op de hoogte gebracht te worden van plaatsing van de leerlingen. Leerlingen uit groep 8 krijgen voorrang bij plaatsing. Leerlingen die in de eerste ronde zijn uitgeloot, krijgen voorrang bij de tweede ronde. Echter, niet automatisch bij de module van de eerste keuze. Deelname aan CamphusianumJunior staat geheel los van de aanmeldingsprocedure voor nieuwe leerlingen.

Aanmelden

Algemene informatie

De lessen vinden plaats op vrijdagochtend, van 8.30 uur tot 10.00 uur
In een enkel geval kan worden afgeweken van deze lestijden. Leerlingen kunnen deelnemen aan één module per half jaar. Leerlingen mogen per jaar twee modules volgen.

vrijdag 26/1, 2/2, 9/2, 1/3, 22/3, 12/4, 17/5 en 24/5 van 08:30 – 10:00 uur

Natuurkunde en meer

Wil jij meer leren van de wereld van Natuurkunde en ben je geïnteresseerd in niet alleen de normale onderwerpen zoals, krachten, beweging en elektriciteit, maar ook in de complexere onderwerpen zoals astrofysica (natuurkunde in de ruimte) en deeltjesfysica (natuurkunde voor deeltjes)? Reis dan mee door de natuurkundige wereld van groot naar klein. We behandelen onder andere hoe de zon werkt, hoe het zonnestelsel eruitziet, hoe zwarte gaten werken en hoe ze ontstaan, maar ook de werking van krachten en beweging. Atomen en moleculen en de deeltjes waar zij uit bestaan komen ook aan bod.

Russisch

Russisch is een superinteressante taal. Een taal die zich alleen al onderscheidt door een ander schrift. Het ziet er misschien moeilijk uit, maar stapje voor stapje leer je elke les weer beter Russisch spreken en schrijven.

добро пожаловать! (Welkom)

Klassieke Taal & Cultuur

Wil je weten waar onze taal vandaan komt? Hoe de Olympische spelen zijn ontstaan? En waarom het Colosseum is gebouwd? Dan is deze module zeker wat voor jou! In de lessen ga je je in deze en vele andere vragen verdiepen en aan de hand van verschillende uitdagende opdrachten de antwoorden ontdekken! Na het volgen van deze module zal je merken dat sporen van de klassieke cultuur in ons dagelijks leven nog altijd te zien zijn.

Robotica

In groepjes van 4/5 leerlingen ga je aan de slag met een opdracht: Robots op snelheid, robots en worstelen of Robots en een parcours. Alle 3 de keuzes kunnen tot een competitie leiden. Bouw je Robot en word winnaar in jouw competitie!

Scheikunde

Bij scheikunde onderzoek je hoe alles je om je heen is opgebouwd uit atomen en moleculen. Dat klinkt moeilijk, maar van H2O (water) en CO2 (koolzuurgas of koolstofdioxide) heb je vast wel eens gehoord. In deze module zorgen we ervoor dat het op een begrijpelijke manier wordt uitgelegd met allerlei leuke proefjes! Veiligheidsbril op, en go!

Debatteren

Wil jij beter leren spreken voor een groep, leren luisteren naar anderen en misschien zelfs je ouders overhalen met goede onderbouwde argumenten? Dan is debatteren misschien wel iets voor jou! In een lessenreeks van 8 weken leren wij jullie bijvoorbeeld hoe je een Lagerhuis debat voert, hoe je een overtuigende houding kan aannemen en hoe je ervoor zorgt dat mensen naar je luisteren. En nog veel meer! Na het volgen van deze module zullen je ouders versteld staan hoe snel je een discussie van hen hebt gewonnen!

De lessen vinden plaats op het Gymnasium Camphusianum. Het Gymnasium Camphusianum ligt op 8 minuten lopen van station Gorinchem.

Er is plaats voor maximaal 25 leerlingen bij Russisch, wis&natuurkunde en klassieke taal&cultuur. Bij robotica en debatteren, daar geldt een maximum van 15 leerlingen. Bij scheikunde is plek voor 12 leerlingen.

Robotica en Scheikunde kunnen niet samen gekozen worden. I.v.m. beperkt aantal plaatsen is de kans groot dat er bij beide modules dan geen plek is.

Indien er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, krijgen leerlingen uit groep 8 voorrang. Zo nodig wordt er geloot.

Het vervoer van en naar het Gymnasium Camphusianum valt onder de zorg en verantwoordelijk-heid van de ouders en/of de basisschool.

Voor deelname aan dit project is zowel de toestemming van de ouders als van de basisschool vereist. Als een leerling aangemeld wordt, gaan wij ervan uit dat de basisschool hiervan op de hoogte is en toestemming voor deelname verleent.

Het aanmelden voor ronde II, welke op vrijdag 26 januari 2024 start, kan t/m 7 januari 2024. Aanmelden uitsluitend via onderstaand formulier.Let op: scheikunde en robotica kunnen niet samen gekozen worden.

Wil jij, of je leerkracht, meer weten? Stuur dan een e-mail naar de teamleider onderbouw, Christiaan Diem, via c.diem@camphusianum.nl