Klassieke Taal & Cultuur

De Klassieken zijn overal. Wetenschap, technologie, kunst en politiek – de erfenis van de Griekse en Romeinse cultuur is onmiddellijk zichtbaar voor wie daar oog en oor voor heeft.

Bordjes en wegwijzers in regeringsgebouwen en ziekenhuizen staan bol van woorden die aan de Grieks-Romeinse wereld ontleend zijn. Op ons gymnasium ontwikkel je de vaardigheden om die woorden in hun oorspronkelijke context te begrijpen. Tegelijkertijd neem je kennis van een oeroude cultuur die haar sporen overal in onze wereld heeft nagelaten.

Taal

Grieks en Latijn zijn oude talen, maar liggen aan de basis van vele moderne talen, waaronder het Nederlands. Zo is in de Griekse wereld het alfabet ontstaan (vernoemd naar de eerste twee letters, alfa en bèta), dat vervolgens door de Romeinen is hervormd tot ons eigen alfabet. Onze taal puilt uit van woorden die uit het Grieks of het Latijn geleend of daarmee verwant zijn. Door een brede kennis van vocabulaire en grammatica doe je de analytische en systematische vaardigheden op die je niet alleen een voorsprong geven bij het leren van andere talen, maar ook bij het lezen en begrijpen van teksten in je eigen taal.

Cultuur & Samenleving

Maar Klassieke Talen is meer dan alleen puzzelen met prachtige talen. Door kennis van de geschiedenis, de filosofie, de kunst, de politiek en de mythologie van de Grieks-Romeinse wereld word je wegwijs in een cultuur die hedendaagse samenlevingen, op alle continenten, diepgaand heeft beïnvloed. Waar komt bijvoorbeeld de wereld van technologie en wetenschap, die zo hypermodern aandoet, eigenlijk vandaan? Haar begin ligt in het oude Griekenland. En wie vandaag de dag een overtuigende speech wil schrijven, kijkt de kunst nog steeds af bij de grote Romein Cicero, die daar lijvige handboeken over schreef.

Uitdaging & Verrijking

Op het Gymnasium Camphusianum wordt de Klassieke Cultuur vanaf de eerste klas aangeboden: Grieks en Latijn worden in hun samenhang bestudeerd. Daarnaast komen in ons onderwijs voortdurend wereldwijde en actuele thema’s aan bod. Na je tweede jaar kies je in welke taal je je wil specialiseren. En voor de extra gemotiveerden, de uitblinkers die hun taalvaardigheid en kennis willen testen, is er de mogelijkheid om mee te doen met de jaarlijkse Ken-je-Klassieken-quiz of de Klassieke Olympiade.