Science

Bij de science-vakken leer je over de natuur. Met de natuur bedoelen we niet alleen de planten en dieren, maar alles om je heen.

Van de atomen waar alles uit is opgebouwd, tot het menselijke lichaam en de planeten en de sterren. Het is belangrijk dat je dit leert, omdat je die kennis nodig hebt na de middelbare school. In het vervolgonderwijs en je latere beroep.

Science vakken

Science-vakken

Er zijn drie science-vakken op school: biologie, natuurkunde en scheikunde. Biologie krijg je al in de eerste klas, natuurkunde in klas 2 en scheikunde in klas 3. Biologie gaat over de levende natuur: planten, dieren, maar ook het menselijke lichaam. Bij natuurkunde leer je hoe en waarom alles in de natuur werkt zoals het werkt en bij scheikunde leer je over materie: gassen, vloeistoffen en vaste stoffen.