De leerling in beeld

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Op het gymnasium zitten allemaal leerlingen die op papier goed kunnen leren. We streven er als school na om ons onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau aan te bieden. Hierbij houden we rekening met de verschillende leerstijlen van onze leerlingen. Maar er zijn ook leerlingen die de lesstof wat makkelijker tot zich nemen dan hun klasgenoten, of de uitdaging in de lesstof missen en daardoor onderpresteren. Binnen ons docentencorps groeit de expertise om alle leerlingen op maat te kunnen bieden. Zo zijn er steeds meer leerlingen die al na vier of vijf jaar examen in een of meer vakken doen.

Zorg en begeleiding

Voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte schakelen we onze zorgcoördinator in. Samen met de mentor kijkt zij welke hulp wij als school kunnen bieden, en welke hulp we uit ons uitgebreide netwerk van ondersteuners kunnen halen. Ook bij sociaal-emotionele problemen of langdurige ziekte komt de zorgcoördinator in beeld.

Zorg en begeleiding
Mentoraat en buddy’s

Mentoraat en buddy’s

Iedere leerling heeft zijn of haar eigen mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor helpt om je snel thuis te voelen in de klas en op school. De mentor volgt jouw ontwikkelingen, zowel cijfermatig als persoonlijk, van dichtbij. Jouw mentor wordt hierbij geholpen door buddy’s. Dit zijn leerlingen uit de vierde en vijfde klas die een speciale training hebben gevolgd om eerste- en tweedeklassers op heel veel vlakken te helpen.