Talen & Cultuur

Nederlanders staan er nog altijd positief om bekend dat ze meerdere talen spreken. Taal gaat over communicatie en wanneer je goed met elkaar kunt communiceren komen mensen sneller bij elkaar, kun je iets voor elkaar betekenen en gaan er deuren voor je open. Des te beter als je meerdere talen spreekt!

In de mondiale en (deels) digitale samenleving van tegenwoordig is het niet meer voor te stellen dat je alleen maar Nederlands zou spreken. Mede daardoor heeft de Europese Unie ooit als haar ambitie uitgesproken dat alle EU-burgers hun moedertaal plus twee andere talen kunnen spreken. Het Engels ligt als wereldtaal voor de hand. Het zal maar weinig voorkomen dat je naar muziek hebt geluisterd, een You-Tuber hebt bekeken of een leuke film hebt gezien die niet in het Engels was.

Kennis van Land en Samenleving en Literatuur

Maar ook de talen van onze buurlanden machtig zijn is belangrijk. En niet alleen voor het bestellen van een ‘baguette’ of een contract sluiten met een Duitse handelspartner. Met alle Europese landen om ons heen hebben we een gemeenschappelijke geschiedenis die door het leren over Kennis van Land en Samenleving en de verhalen in literatuur ons een breder begrip geven van wie we zijn.

Certificaten Cambridge, Goethe en Delf

Engels krijg je als kernvak altijd vanaf de eerste tot en met de eindexamenklas. Duits en Frans volg je in de onderbouw en kun je kiezen in de bovenbouw. Bij alle Moderne Vreemde Talen (MVT) kun je op onze school extra certificaten halen, zoals Cambridge Engels, Goethe Duits of DELF Frans. Voldoende uitdaging dus!

De leerling in beeld

AIM en ERK

Soms is een vreemde taal spreken best spannend. Bij Frans gebruiken we daarom een heel actieve methode (AIM) waarbij de nadruk ligt op spreken en luisteren. Bij alle talen zijn de leerdoelen gebaseerd op het Europees referentie Kader (ERK). Hiermee kun je gemakkelijk zien wat je kunt bij welke vaardigheid: luisteren en lezen of spreken en schrijven.