Mens & Maatschappij

Waarom woon je waar je woont? Waarom is dat zo’n fijne plek? Sinds wanneer werd er daar gewoond? En hoe zou het er in de toekomst uit gaan zien?

De mens maakt zijn leefomgeving en de maatschappij. Die leefomgeving wordt bepaald door natuurlijke en historische omstandigheden, de mensen die er leven, hun welvaart en welzijn en lokale en nationale regel- en wetgeving.

Verrijk je wereldbeeld

Verrijk je wereldbeeld

Dit geldt niet alleen voor jouw wijk en woonplaats, maar ook voor Nederland, Europa en alle andere plekken op de wereld. Samen met elkaar hebben we al die ruimte door de tijd heen benut en ingericht, zowel qua bebouwing als qua bestuur.

Op alle niveaus

Maar die omstandigheden zijn nergens en voor niemand op hetzelfde moment helemaal gelijk. Bij Mens en Maatschappij leer je dus over geschiedenis, aardrijkskunde, economie en maatschappij in verschillende omstandigheden en op verschillende schaalniveaus.

Op alle niveaus